Kaos Katakan Dengan Hati Mu

“Jika anda kesulitan dalam menentukan pilihan, kata hatilah yang paling bijak untuk anda ikuti”.

Terkadang seseorang bingung dalam mengambil keputusan hidupnya. Dihadapi banyak pilihan yang tentunya mengandung resiko dan keuntungan masing-masing. Tapi, dibalik semua itu Kata Hati adalah pilihan buat diri kita yang paling jujur dan terbaik untuk kita. Ikuti dan katakan sesuai Kata Hati mu…

Baca lebih lanjut

Iklan